Handicapkonventionen i Grønland

Den 30. marts 2007 underskrev Danmark og 83 andre lande Handicapkonventionen. Dermed forpligtede de sig til at arbejde frem mod ratifikation af konventionen, dvs. ændre i deres lovgivning og vedtage nye love og tiltag, der forbedrer rettigheder for personer med handicap og forhindrer diskriminering. Den 28. maj 2009 besluttede et enigt folketing at ratificere (tilslutte sig) Handicapkonventionen. Den 27/11 2012 vedtog Inatsisartut at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for at gennemføre Handicapkonventionen i Grønland.

Tillægsprotokollen blev ratificeret den 23. september 2014, men der blev taget territorialt forbehold for Grønland.

Læs mere om hvad den danske stat har forpligtet sig til at gøre.

Overvågning af rigets regeringer

1. Efter handicapkonventionen

De lande, der har ratificeret FN’s handicapkonvention, forpligter sig til regelmæssigt at sende rapporter til Handicapkomiteen. I rapporten redegøres der for, hvor langt landet er kommet med at etablere lige muligheder for personer med handicap. Første rapport skal sendes 2 år efter at landet har ratificeret konventionen, herefter hvert 4 år. Handicapkomiteen læser landenes rapporter og kommer med forslag anbefalinger, der styrker implementeringen i de enkelte lande.

Handicapkomiteens landerapport for Danmark 2011

Se om Grønland afsnit VI, side 53ff.

Rapportering 2014

    Rapportering 2019 - 2020

    .

    2. Universal Periodic Review (UPR)

    Personer med handicaps rettigheder overvåges også gennem andre kanaler. For at sikre at menneskerettighederne overholdes og forbedre menneskerettighederne i praksis har FN udviklet et overvågningssystem kaldet Universelle Periodiske Bedømmelse (Universal Periodic Review/UPR). Her evaluerer regeringerne hinanden og denne proces involverer alle de menneskerettighedskonventioner, som landet har ratificeret. Læs mere om den Universelle Periodiske Bedømmelse.