Nutaarsiassat

Anders Meilvang siulittaasup tulliatut qinerneqarpoq. Siulittaasoq siulittaasullu tullia tamanit qinerneqarput.

Najaaraq Stephensen erneralu qulingiluanik ukiulik kujataani Nanortalimmiit Nuummut Danmarkimulluunniit angalassagaangamik angalaneq sivisullunilu kipiluttunarsinnaasarpoq. Ernera annertuumik innarluuteqarpoq, aallariartorfissanilu atugassarititaasut pitsaanngillat.

Qanorooq 06.12.2019

06-12-2019

Tilioq aallaannaqaaq Kommune Kujallermut angalanermik nalunaarut 2019

Inuit innarluutillit illinniarnissamut suliffeqarnissamullu allatulli periarfissaqartariaqarput.

Inuit innarluutillit atugai pillugit nalunaarusiaq imartungaatsiartoq inuit innarluutillit illersuisuanit Kommune Kujallermut tunniunneqaqqammerpoq.

Kommune Kujalliup innarluutilinnut atugarititani pitsanngorsartariaqarai, innarluutillit illersuisuata nalunaarusiamini marlunngormat saqqummertumi uparuaatigai.

Meeqqat innarluutillit atugaat MIO-p meeqqallu illersuisuata kujataani 2016-imi angalaneranit pitsanngoriaateqarsimapput. Sulili pitsanngoriartitsinissamut inissaqarpoq, inuit innarluutillit illersuisuat erseqqissaavoq.

Qanorooq 04.12.2019

04-12-2019

Tilioq aallaannaqaaq Kommune Kujallermut angalanermik nalunaarut 2019

Innarluutillit illersuisuata Kommuni Kujallermi angalanerminit nalunaarusiamini ajornartorsiut saqqummiussaa, politikkerinit iluarsiiffigineqareersimavoq

Inuit innarluutillit illersuisuata politikerit kaammattorpai, inuit innarluuteqalersimasut ikiorneqarnissaannut aqqutissiuusseqqullugit. Inuimmi 60-ileereeraangamik inatsisitigut illersungaasanngillat.