Naalakkersuisut

Statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap i Grønland, 2017 

Evaluering af handicapområdet efter udlægningen til kommunerne pr. 1. jaunar 2011, 2017

Naalakkersuisuts redegørelse om status på handicapområdet, 2016

Rapport vedrørende tvang i psykiatrien Grønland, 2016

Grønlands folkeskole Evaluering 2015

Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Menneskerettigheder i Grønland - status 2014

Menneskerettigheder i Grønland – status 2016

Gennemgang af internationale konventioners betydning for personer med handicaps rettigheder i Grønland 2014

Kronik om ligebehandling i Grønland, 2018

Inatsisartut

Det bliver en spændende forårssamling for personer med handicap.

Inatsisartut skal igen behandle forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap.
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

  1. beh. 22/03
  2. beh. 25/04
  3. beh. 09/05

Lovforslag
Bemærkninger til lovforslaget
Forelæggelsesnotat 1. beh.

Endvidere har IA fremsat nedenstående 3 fremragende beslutningsforslag, der tillige er vedhæftet:

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM2020 at fremlægge en national handlingsplan for, hvorledes man sikrer, at Grønland overholder FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.
Inuit Ataqatigiit’s medlemmer i Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om Naalakkersuisut pålægges senest FM2020 fremsætte en plan for oprettelse af en døgninstitution for multihandicappede i Aasiaat.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2020 skal fremlægge en undersøgelse af uddannelses- og beskæftigelsesforhold for personer med handicap i Grønland. Undersøgelsen skal indeholde en nærmere afdækning af, hvorvidt uddannelses- og beskæftigelsespotentialet understøttes og anvendes for-nødent for den pågældende persongruppe og for samfundet som helhed, foruden at undersøgelsen skal opfølges med beslutning, der sikrer et fremadrettet vidensgrundlag angående uddannelse- og beskæftigelsesforholdene for personer med handicap.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit