Artikeli 47 Allannguinerit

 

  1. Naalagaaffik peqataasoq kinaluunniit isumaqatigiissummut allannguutissamik siunnersuuteqarsinnaavoq taannalu nassiullugu Naalagaaffiit Peqatigiit generalsekretærianut. Generalsekretærip allannguutissatut siunnersuutit tamaasa naalagaaffinnut peqataasunut nassiuttassavai qinnuigalugit nalunaaruteqaqqullugit siunnersuutit suliarineqarnissaannut aalajangiiffiginissaanullu konferenceqarnissamut qaqqusisoqarnissaq kissaatigineqarnersoq. Taamaattumik konferenceqartitsinissamik naalagaaffiit peqataasut minnerpaamik pingajorarterutaat kissaateqarpata allannguinissamut nalunaaruteqarnerup nassiunneqarneraniit qaammatit sisamat qaangiutsinnagit, generalsekretæri Naalagaaffiit peqatigiit ataani konferenceqartitsinissamut qaaqqusissaaq. Allannguinerit suulluunniit, naalagaaffiit peqataasunit najuuttut taasisullu marlunnik pingajorarterutaannik amerlanerussuteqartumik akuersissutigineqarpata, taava tamanna Naalagaaffiit Peqatigiit generalsekretæriata ataatsimeersuartunut akuerineqartussanngorlugu nassiutissavaa tamatumalu kingorna naalagaaffinnut peqataasunut tamanut ilisimatitsissutigalugu.

  2. Allannguut, stk. 1 malillugu akuersissutigineqartoq atuutilersinneqassaaq akuersilluni atsiornerit toqqorneqarsimasut marlunnik pingajorarterutaasa naalagaaffiit peqataasut ullormi allannguinissamik akuersinermi peqataasut amerlassusaat angusimappassuk. Tamatuma kingorna allannguut naalagaaffimmut peqataasumut atuutilersinneqassaaq naalagaaffiup

  3. taassuma akuersissuteqarluni atsiornerata toqqorneranit ullut 30-it qaangiuppata. Allannguineq taamaallaat qilersuilluni atuutissaaq naalagaaffinnut peqataasunut tamatuminnga akuersisimasunut.Konferenceqartut isumaqatigiillutik aalajangerpassuk, allannguut stk. 1 malillugu aammalu artikel 34, 38, 39 aamma 40-mut taamaallaat tunngasuteqartuusoq, naalagaaffinnut peqataasunut tamanut atuutilissasoq akuersissutigineqarlunilu akuersinermut atsiornerit ullormi allannguutissatut atortuulersitsiffiusumi peqataasut amerlassusaat marlunnik pingajorarterutaasa anguneriniit ullut 30-it qaangiunneranni.

-