Isumaqatigiissummut aallaqqaasiut

Isumaqatigiissummi uani naalagaaffiit peqataasut, tassaasut

 

a) Naalagaaffiit Peqatigiit angernerminni tunngavigisaannik eqqaamannittut, tassani inuup apeqqusiinertaqanngitsumik ataqqinassuseqarnissaa aammalu inuit assigiimmik annaaneqarsinnaangitsumillu pisinnaatitaaffeqarnissaasa nunarsuarmi kiffaanngissu- seqarnissamut, eqqortuliornissamut aamma eqqisseqatigiinnissamut tunngavittut akuersissutigineqartut,
 
b) akuerinnittut, inuit pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit silarsuarmiunut nalunaarutaani aamma nunarsuarmiut aningaasaqarnikkut, isumaginninnikkut aamma kulturikkut pisinnaatitaaffi pillugit nunarsuarmi isumaqatigiissummini nalunaarmata isumaqatigiissutigalugulu kikkut tamarmik pisinnaatitaaffinni kiffaanngissuseqarnernilu tassani pineqartuni, qanorluunniit ittunik assigiinngisitsinertaqanngitsumik pisinnaatitaaffeqartut,
 
 
c) aammalu uppernarsarneqaqqilluni inuit pisinnaatitaaffii tamarmik tunngaviusumillu kiffaanngissuseqarnissamut pisinnaatitaaffiit nunarsuarmut tamarmut atuuttuusut, avinneqarsinnaanatik, imminnut pinngitsoorsinnaanatik, aammalu pisariaqartinneqartoq inuit innarluutillit tamakkiisumik assigiinngisitsinertaqanngitsumillu tamakkununnga peqataanissaat,
 
 
d) aningaasarsiornikkut, isumaginninnikkut aamma kulturikkut pisinnaatitaaffiit pillugit nunarsuarmiut isumaqatigiissutaannik, innuttaasutut aamma politikkikkut pisinnaatitaaffiit pillugit nunarsuarmioqatigiit isumaqatigiissutaannik, ammip qalipaataanik tunngavilimmik assigiinngisitsinerit tamarmik atorunnaarsinneqarnissaat pillugu nunarsuarmiut isumaqatigiissutaannik, arnanut assigiinngisitsinerit tamarmik atorunnaarsinneqarnissaat pillugu nunarsuarmiut isumaqatigiissutaannik, anniartitsingaarnerup allanut inuppalaanngitsumik amiilaarnartumillu imaluunniit nikassaasumik iliuuseqartarnerit imaluunniit pillaasarnerit akiorniarlugit nunarsuarmiut isumaqatigissutaannik, meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissummik aammalu angalallutik sulisartut aamma taakkua ilaqutaasa pisinnaatitaaffii pillugit nunarsuarmiut isumaqatigiissutaannik, eqqaamannittut
 
 
e) akuerinnittut, innarluuteqarneq taaguutaasoq ineriartortinneqartoq aammalu innarluuteqarneq tassaasoq inuit pissutsit piginnaasakinnerulersimanerminnut tunngasut aamma isiginnittaatsimik aalajangersimasut avatangiisiminnullu tunngasut akornanni killiliiffigisimasut, allat assigalugit inuiaqatigiinni tamakkiisumik pimoorussamillu peqataanissaannut akornusiisumik,
 
 
f) akuerinnittut, inuit innarluutillit pillugit nunarsuarmioqatigiit iliuusissatut pilersaarutaat aammalu malittarisassaat tamanut atuuttut tunngavigalugit politikkinik, pilersaarutinik,

aaqqissuussinernik aammalu suliniutinik siuarsaanermi, aammalu nunarsuarmi tamarmi, nunani ataasiakkaani, nunarsuarmi suliniutit inissisimanermikkut qaffasissusiannik, ilusiliinernik naliliisarnernilu periutsinik ilitsersuutinillu pingaartitsisut, inuit innarluutillit assigiimmik periarfissaqartinneqarnissaata suli annertusaqqinneqarnissaa siunertaralugu.
 
 
g) erseqqissaasut sammisassat innarluutilinnut tunngassuteqartut taakkununnga suliniutinut ilanngullugit imminut akilersinnaasumik ineriartortitsinermut ilanngunneqarnissaasa pisariaqassusiannik,
 
 
h) aamma akuerinnittut, inummik innarluuteqartumik assigiinngisitsineq inuit ataasiakkaat ataqqinassusiannik innarliineruneranik,
 
i) aammattaaq akuerinnittut inuit innarluutillit akornanni innarluutit assigiinngissitaar- tuunerannik,
 
 
j) akuerinnittut inuit innarluutillit tamarmik inuttut pisinnaatitaaffiisa siuarsarneqarnissaasa illersorneqarnissaasalu pisariaqartinneqarnerannik, ilanngullugu inuit suli toqqaannarnerusumik ikiorneqarnissaminnik pisariaqartitsinerat
 
 
k) ernumanartitsisut, inuit innarluutillit nunarsuarmi tamarmi, naak sullissinermi atortussanik pisussaaffiliissutinillu assigiinngitsunik peqartoqaraluartoq, allat assigalugit inuiaqatigiinnermi inooqataanissamut aporfeqartarnerannik aamma taakkua inuttut pisinnaatitaafiisa suli innarliisoqartarneranik,
 
 
l) akuerinnittut inuit innarluutillit nunani tamaniittut inuunermi atugaasa pitsanngorsar- neqarnissaat anguniarlugu nunarsuarmiut akornanni suleqatigiinnikkut pitsanngorsaanissap pisariaqassusianik, pingaartumik nunani ineriartortitani,
 
 
m) akuerinnittut inuit innarluutillit ullumikkut siunissamilu inuiaqatigiinni toqqissisimanartumik assigiinngitsunillu innarluuteqaraluarlutik inuunissaannut tunniussat naleqassusiannik aammalu taakkuusunik inuit innarluutillit inuiaqatigiinnut atasuunerannik nukittorsaasunik, inuttut, isumaginninnikkut aammalu aningaasaqarnikkut ineriartortitseqataasut kiisalu piitsuussusermik, inuttut pisinnaatitaaffittut pigisaannik tunngaviusumillu kiffaanngissusiannik tamakkiisumik atuinissamut periarfissaannik inuiaqatigiinnilu peqataasinnaanerannik killiliisumik, nungutitsisussamik,
 
 
n) akuerinnittut inuit innarluutillit inuttut namminneq ingerlanissaasa aamma kiffaanngissu- seqarnissaasa, ilanngullugu nammineq toqqaasinnaanerisa, pingaaruteqartinneqarnissaannik,

o) isumaqartut, politikkinik aamma aaqqissuussinernik aalajangiiniarnerup ingerlanneqarneranni inuit innarluutillit periarffissinneqartarnissaannik, ilanngullugit politikkissani aaqqissuussinernilu toqqaannartumik imminerminnut tunngassuteqartuni tamani,
 
 
p) ernumassuteqarlutik isiginnittut pissutsinik inuit innarluutillit annertuumik assigiinngisinneqartarnerannik imaluunniit naggueqatigiinniik sorlernik aallaaveqarnertik, amikkut qalipaateqarnertik, suiaassusertik, oqaatsitik, upperisartik, politikkikkut, pissutsitigulluunniit allatigut inissisimanertik aallaavilimmik, naalagaaffimmut sumut atanertik, kingoqqiffimminnik, pinngoqqaarfimminnik imaluunniit isumaginninnikkut tunuliaqutalimmik, pigissaarnerminnik, inuuffimminnik, ukiuminnik allatigulluunniit inissisimaffimminnik pissuteqartunik assigiinngisinneqarnermik,
 
 
q) akuerinnittut, arnat aamma niviarsiaqqat innarluutillit taakkuusut angerlarsimaffimmini angerlarsimaffimillu avataani annersarneqarnissamut, timikkut akornuserneqarnissaminnut imaluunniit pinerlineqarnissaminnut, paarinerlunneqarnissaminnut imaluunniit paarinerlunneqarnissaminnut, ikkatigineqarnissaminnut imaluunniit atornerlunneqarnissaminnut ulorianartorsiornerpaajunerannik,
 
 
r) akuerinnittut, meeqqat innarluutillit tunngaviusumik inuit pisinnaatitaaffiinik tamanik aammalu kiffaanngissuseqarnissamik pisinnaatitaaffinnik tamanik meeqqat allat assigalugit tamatigut atuisinnaanerannik aammalu meeqqat pisinnaatittaaffiinik isumaqatigiissummi naalagaaffiit peqataasutut pisussaatitaaffiinik eqqaamanninnissaminnik
 
 
s) ersersitsisut inuit innarluutillit inuit pisinnaatitaaffiinit aammalu kiffaanngissuseqarnermi tunngaviusumik pisinnaatitaaffinnik tamanit atuerusunnerminni suiaassutsimikkut tunngasutigut periarfissinneqarnissaminnik pisariaqartitsinerannik
 
 
t) ersersitserusuttut, inuit innarluutillit amerlanersaasa piitsuunermi inuunerannik, aammalu tassunga tunngatillugu akuerinnittut piitsuunerup inunnut innarluutilinnut pitsaanngitsumik kingunerisartagaasa suliniutigineqarnissaata aalajangiisumik pisariaqartinneqarneranik,
 
 
u) isiginnittut, aalajangersakkami Naalagaaffinnit Peqatigiinnit aalajangersarneqarsimasumi aammalu inuit pisinnaatitaaffiisa atuutsinneqarneranni atortussani pigineqartuni siunertat periutsillu tunngavigineqarneri aalajangiisuusussaasut inuit innarluutillit tamakkiisumik illersorneqarnissaannut, pingaartumik sakkulersornikkut isumaqatigiinngissuteqarnermi nunanillu allanit nunagisap tiguarneqarnerani,
 
 
v) akuerinnittut pisariaqarluinnartuusoq timikkut, isumaginninnikkut, aningaasaqarnikkut kulturikkullu avatangiisitigut, peqqissutsikkut, ilinniagaqarnikkut, tusagassiisarnikkut

attaveqaqatigiittarnikkullu aaqqissuussinernut tunngasut kikkunnilluunniit takuneqarsinnaanissaannik, taamaaliornikkut inuit pisinnaatitaaffiinik kiffaanngissuseqarnermilu tunngaviusumik pisinnaatitaaffiit inuinnik innarluutilinnik tamakkiisumik atorneqarsinnaanerat periarfissinneqarsinnaaqullugu,
 
 
w) akuerinnittut, inuup inunnut allanut inuiaqatigiinnullu inooqataaffigisaminut pisussaaffillip, nunarsuarmioqatigiit nalunaarutaanni inuit pisinnaatitaaffiinik, aningaasaqarnikkut, isumaginninnikkut aamma kulturikkut pisinnaatitaaffinnik aammalu nunarsuarmiut innuttaaqataasut aamma politikkikkut pisinnaatitaaffinnik immikkut allattaavissuarnut allassimanertalinnik, aalajangersarsimasukkut siuarsaanissamut akisussaaffeqarneranik,
 
 
x) ilisimaarinnittut, ilaqutariit tassaasut inuiaqatigiinni taamaattussatut tunngaviit aammalu tunngaviusumik inooqataasut, taamaattumillu inuiaqatigiinnit aamma naalagaaffimmik illersorneqartussat aammalu inuit innarluutillit taakkualu ilaqutaat pisariaqartitsineq naapertorlugu illersorneqarlutillu ikiorneqartussat, inuit innarluutillit inuit allat assigalugit pisinnaatitaaffimminnik tamakkiisumik atuisinnaaqqullugit,
 
 
y) ilisimaarinnittut, inuit innarluutillit pisinnaatitaaffiinnik ataqqinassutsimillu atuisinnaasutut pineqartussaanerata siuarsarneqarnissaa pillugu nunarsuarmioqatigiit tamanut isiginnittumik ataatsimoorussamillu isumaqatigiissuteqarnerata annertuumik iluaqusissavai isumaginninnikkut pissutsit atoruminaatsorujussuit, inunnik innarluutilinnik atorneqartut, aaqqiivigineqarnissaat, aammalu iluaqusissallugu taakkua ulluinnarni inooqataanermut, politikkikkut inooqataanermut, aningaasaqarnermut, isumaginninnermut aamma kulturikkut inooqataanissamut allanut sanilliullutik assigiimmik periarfissaat, nunani ineriartorfiusuni nunallu suliffissuaqarfiusut silarsuaanni,
 

kinguliiniittut isumaqatigiissutigaat: