Naalakkersuisut

Statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap i Grønland, 2017 

Evaluering af handicapområdet efter udlægningen til kommunerne pr. 1. jaunar 2011, 2017

Tilgængelig turisme for alle i den Vest-nordiske region: Grønland, Færøerne og Island, 2017

Naalakkersuisuts redegørelse om status på handicapområdet, 2016

Rapport vedrørende tvang i psykiatrien Grønland, 2016

Grønlands folkeskole Evaluering 2015

Undersøgelse for handicaptilgængelighed i offentlige bygninger, Marts 2010

Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Menneskerettigheder i Grønland - status 2019 - Handicap

Menneskerettigheder i Grønland - status 2019 - Ligebehandling

Menneskerettigheder i Grønland - status 2019 - Børn og Unge

Menneskerettigheder i Grønland – status 2016

Menneskerettigheder i Grønland - status 2014

Gennemgang af internationale konventioners betydning for personer med handicaps rettigheder i Grønland 2014

Kronik om ligebehandling i Grønland, 2018

Inatsisartut

Det bliver en spændende forårssamling for personer med handicap.

Inatsisartut skal igen behandle forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap.
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

  1. beh. 22/03
  2. beh. 23/05
  3. beh. 05/06

Lovforslag
Bemærkninger til lovforslaget
Høringssvar notat

Skriftligt besvarelse

Den 16/5 2019 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut senest til EM2021 pålægges at fremlægge en redegørelse om Grønlands efterlevelse af FN's Handicapkonvention. Redegørelsen skal afdække såvel fremskridt som mangler i forhold til efterlevelsen, og ud fra redegørelsen skal Naalakkersuisut senest til FM2022 overfor Inatsisartut fremlægge en national handlingsplan, der skal sikre en efterlevelse af FN's Handicapkonvention.

Familie- og Sundhedsudvalgets betænkning 2. beh.
Naalakkersuisuts Svarnotat 2. beh.

Inatsisartut behandler i øvrigt følgende 2 forslag:

Forslag til Inatsisartutbeslutning om Naalakkersuisut pålægges senest FM2020 fremsætte en plan for oprettelse af en døgninstitution for multihandicappede i Aasiaat.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

1. beh. 03/04
2. beh. EM 2019

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2020 skal fremlægge en undersøgelse af uddannelses- og beskæftigelsesforhold for personer med handicap i Grønland. Undersøgelsen skal indeholde en nærmere afdækning af, hvorvidt uddannelses- og beskæftigelsespotentialet understøttes og anvendes for-nødent for den pågældende persongruppe og for samfundet som helhed, foruden at undersøgelsen skal opfølges med beslutning, der sikrer et fremadrettet vidensgrundlag angående uddannelse- og beskæftigelsesforholdene for personer med handicap.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit

1. beh. 03/04
2. beh. 05/06

Den 7/5 2014 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af personalet på handicapområdet at fremlægge en strategi- og handlingsplan, der fremadrettet anviser vejen for, hvorledes vi permanent opfylder behovene for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicap området.

Naalakkersuisuts svarnotat 1. beh.

Familie- og Sundhedsudvalgets betænkning 2. beh.