Naalakkersuisut

Evaluering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatser i Majoriaq, 2019

HBSC Greenland. Data fra Skolebørnsundersøgelsen 2018, juli 2019 Se side 47 om nedsat hørelse

Statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap i Grønland, 2017 

Evaluering af handicapområdet efter udlægningen til kommunerne pr. 1. jaunar 2011, 2017

Tilgængelig turisme for alle i den Vest-nordiske region: Grønland, Færøerne og Island, 2017

Naalakkersuisuts redegørelse om status på handicapområdet, 2016

Rapport vedrørende tvang i psykiatrien Grønland, 2016

Evaluering af Grønlands læreruddannelse på Ilinniarfissuaq, 2016

Grønlands folkeskole Evaluering 2015

Evaluering af opgaveoverdragelse på handicapområdet, April 2014

Redegørelse om FN konventionen om rettigheder for personer med handicap, 2012

Analyse og evaluering af døgninstitutionsområdet, februar 2011.

Undersøgelse for handicaptilgængelighed i offentlige bygninger, Marts 2010

Handicapkonferencen 14.-16. maj 2007

Tilsynsenheden - Sektortilsyn

Avannaata Kommunia

Kommune Kujalleq

Kommune Qeqertalik 

Kommuneqarfik Sermersooq

Qeqqata Kommunia

Qaasuitsup Kommunia

Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Menneskerettigheder i fokus - Beretning til Inatsisartut 2018, September 2019. NIIK nævnt side 14.

Menneskerettigheder i Grønland - status 2019 - Handicap

Menneskerettigheder i Grønland - status 2019 - Ligebehandling

Menneskerettigheder i Grønland - status 2019 - Børn og Unge

Menneskerettigheder i Grønland – status 2016

Menneskerettigheder i Grønland - status 2014

Gennemgang af internationale konventioners betydning for personer med handicaps rettigheder i Grønland 2014

Kronik om ligebehandling i Grønland, 2018

Inatsisartut

Den 5/6 2019 vedtog Inatsisartut følgende forslag til lov:

Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap.

Bemærkninger til lovforslaget
Høringsnotat

Familie- og Sundhedsudvalget betænkning 2. beh.
Bilag 1 
Bilag 2 
Bilag 3

Naalakkersuisuts svarnotat 2. beh.
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut. 

.

Den 24/5 2017 vedtog Inatsisartut følgende forslag til lov:

Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om Handicaptalsmand

Bemærkninger til lovforslaget
Høringsnotat

Familie- og Sundhedsudvalget betænkning 2. beh.
Naalakkersuisuts svarnotat 2. beh.

.

Den 5/6 2019 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges under deres igangværende arbejde at medtage kommunernes optælling af personer med handicap samt optælling af personer med handicap, som er under uddannelse og beskæftigelse for at disse kan samlet et sted, ligesom de under udredningen redegør for, hvor stor en støtte som potentielle uddannelsessteder samt arbejdspladser modtager, ligesom der i udredningen medtages oplysninger om, hvorvidt nævnte gruppe benyttes i overensstemmelse med behovet.

Familie- og Sundhedsudvalgets betænkning 2. beh.
Naalakkersuisuts svarnotat 2. beh.

.

Den 16/5 2019 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges senest til EM2021 at fremlægge en redegørelse om Grønlands efterlevelse af FN's Handicapkonvention. Redegørelsen skal afdække såvel fremskridt som mangler i forhold til efterlevelsen, og ud fra redegørelsen skal Naalakkersuisut senest til FM2022 overfor Inatsisartut fremlægge en national handlingsplan, der skal sikre en efterlevelse af FN's Handicapkonvention.

Familie- og Sundhedsudvalgets betænkning 2. beh.
Naalakkersuisuts svarnotat 2. beh.

.

Inatsisartut 1. behandlede 3/4 2019 følgende forslag:

Forslag til Inatsisartutbeslutning om Naalakkersuisut pålægges senest FM2020 fremsætte en plan for oprettelse af en døgninstitution for multihandicappede i Aasiaat.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Forslaget er trukket tilbage.

 

.

Den 14/11 2016 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges, som et led i implementeringen af FN´s Handicapkonvention, at sikre, at tegnsprogbrugere, og andre borgere med kommunikationsproblemer, som er omfattet af konventionen, som opfølgning på konsultation og omkring videre behandling, skal modtage en skriftlig redegørelse.

Familie- og Sundhedsudvalget betænkning 2. beh.
Naalakkersuisuts svarnotat 2. beh.

.

Den 19/11 2015 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til revideret lovgivning om hjælp til personer med vidtgående handicap, der tilgodeser FN’s konvention om handicappedes rettigheder, således, at rettighederne rent teknisk implementeres i relevant lovgivning.

Naalakkersuisut pålægges at fremme, at rettigheder i FN’s Handicapkonvention optages i relevant lovgivning, og dette sker som del af handleplan for implementering af Handicapkonvention i Grønland.

Familie- og Sundhedsudvalgets betænkning til 2. beh.
Naalakkersuisuts svarnotat 2. beh.

.

Den 7/5 2014 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af personalet på handicapområdet at fremlægge en strategi- og handlingsplan, der fremadrettet anviser vejen for, hvorledes vi permanent opfylder behovene for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicap området.

Naalakkersuisuts svarnotat 1. beh.

Familie- og Sundhedsudvalgets betænkning 2. beh.

Vi har ikke kunnet finde denne Strategi- og Handlingsplan og har derfor bedt Naalakkersuisut redegøre for, hvad der er sket med den.