Rapporter

GENERELT

Håndbog til handicapsagsbehandleren

Redegørelse for Grønlands efterlevelse af FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap, 2022

Coronapandemin och funktionshinder i Norden – de första månaderna, 2020

Statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap i Grønland, 2020

Statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap i Grønland, 2017

Evaluering af handicapområdet efter udlægningen til kommunerne pr. 1. jaunar 2011, 2018

Naalakkersuisuts redegørelse om status på handicapområdet, 2016

Evaluering af opgaveoverdragelse på handicapområdet, April 2014

Redegørelse om FN konventionen om rettigheder for personer med handicap, 2012

Handicapkonferencen 14.-16. maj 2007

ARBEJDSMARKED

Evaluering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatser i Majoriaq, 2019

DØGNINSTITUTIONER

Beboerperspektiver på døgntilbud til mennesker med handicap, SIF 2023

Forhold omkring seksualitet og seksuelle overgreb på døgntilbud til mennesker med handicap, SIF 2+23

Generelle vilkår på botilbud til mennesker med handicap, SIF 2023

Døgninstitutionernes årsberetning 2021

Døgninstitutionernes årsberetning 2020

Analyse og evaluering af døgninstitutionsområdet, februar 2011.

FOLKESKOLEN

Specialklasseelever som går til Folkeskolens afgangsprøve, maj 2022

HBSC Greenland. Data fra Skolebørnsundersøgelsen 2018, juli 2019 Se side 47 om nedsat hørelse

Evaluering af Grønlands læreruddannelse på Ilinniarfissuaq, 2016

Grønlands folkeskole Evaluering 2015

TILGÆNGELIGHED

Tilgængelig turisme for alle i den Vest-nordiske region: Grønland, Færøerne og Island, 2017

Undersøgelse for handicaptilgængelighed i offentlige bygninger, Marts 2010

PSYKIATRI

Ældre menneskers liv og helbred i Grønland, 2019

Rapport vedrørende tvang i psykiatrien, Landslægeembedet, 2016

Forslag til demensplan 2013 Departementet for Sundhed og Infrastruktur, 2013

Demensredegørelse,  Departementet for Sundhed, 2012

Redegørelse omkring telepsykiatri i Grønland og forslag til strategi for implementering, Psykiatrisk område, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Departementet for Sundhed, 2012

Status for opfølgning af anbefalingerne i "Redegørelse på det psykiatriske område, 2010" og forslag til plan for det videre arbejde i 2013-2017, Departementet for Sundhed, 2012

Redegørelse på det psykiatriske område, 2010,  Departementet for Sundhed