Andre instanser

Talsmandsinstitutioner

Tilioq 

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq blev etableret i efteråret 2017 og er en selvstændig enhed under Grønlands Selvstyre.

MIO 

MIO er en Børnerettighedsinstitution, der blev etableret i foråret 2012. MIO arbejder for at udbrede kendskabet til FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) i Grønland. MIO arbejder for, at FNs Børnekonvention omsættes til konkrete indsatser, som at forbedrer dagligdagen for blandt andet udsatte børn og unge med handicap.

Offentlige instanser

Ansvaret for handicapforsorgen har ligget hos kommunerne siden 2011.

  1. Kommune Kujalleq 
  2. Kommuneqarfik Sermersooq
  3. Qeqqata Kommunia
  4. Kommune Qeqertalik
  5. Avannaata Kommunia 

Det sociale ankenævn 

Man kan klage til nævnet over Kommunernes afgørelser på handicapområdet.

Klageskema

Grønlands Selvstyre

Departementet for Børn, Unge og familier

Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Har ansvaret for lovgivningen om støtte til personer med handicap

Tilsynsenheden

Tilsynsenheden er en uafhængig afdeling i Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, der fører tilsyn med:

  • Kommunernes forvaltning og administration af det sociale regelsæt (Overordnet tilsyn)
  • Landets sociale døgninstitutioner

Pissassarfik

Det landsdækkende handicapcenter

Menneskerettighedsinstitutioner

Grønlands Råd for Menneskerettigheder 

Institut for Menneskerettigheder 

FNs handicapkomitee 

Søsterorganisationer i riget

Danske Handicaporganisationer (DH) 

Paraplyorganisation for 35 handicaporganisationer, der har cirka 340.000 medlemmer tilsammen.

MEGD 

Paraplyorganisation for 24 færøske handicaporganisationer.

Norden

Rådet for Nordisk samarbejde om handikap 

Nordisk Ministerråds rådgivende organ på handicapområdet.

NIIK er repræsenteret i rådet, og her fortæller NIIKs formand om arbejdet i rådet.

Handicaporganisationernes Nordiske Råd (HNR)

Handicapråd

Kommuneqarfik Sermersooq

De øvrige 4 kommuner har endnu ikke oprettet handicapråd.

Det Centrale Handicapråd i Danmark