TilsynsenhedenTilsynsenheden er en uafhængig afdeling i Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, der fører tilsyn med:

  • Kommunernes forvaltning og administration af det sociale regelsæt (Overordnet tilsyn)
  • Landets sociale døgninstitutioner
Se tilsynsrapporterne her: