Inatsisartut

Efterårssamlingen 2022

Følgende forslag var stillet, men blev trukket.

Forslag til forespørgselsdebat om at påbegynde arbejdet med at udvikle omsorgen herunder omfanget af omsorgen af de handicappede.
Medlem af Inatsisartut Hans Peter Poulsen, Siumut

Forespørgselsdebat
Naalakkersuisuts avarnotat

.

Den 22/11 2021 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en rapport, der viser, hvor mange elever i folkeskolens specialklasser, der bliver indstillet til og gennemfører en adgangsgivende afgangsprøve fra folkeskolen.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Naalakkersuisuts svarnotat 1. behandling

Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalgets betænkning 2. behandling
Naalakkersuisuts svarnotat 2. behandling

.

Den 16/11 2021 vedtog Inatsisartut følgende 3 beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe ordblindhed og læse/skrivevanskeligheder blandt børn, unge og voksne.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om muligheden for at udvikle grønlandsksprogede hjælpeprogrammer, som skal indgå i arbejdet med en national handlingsplan til at afhjælpe ordblindhed og læseog skrivevanskeligheder.
Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut

Naalakkersuisut pålægges at belyse mulighederne for udarbejdelse af en grønlandsksproget national ordblindetest. Dette skal indgå i arbejdet med en national handlingsplan til at afhjælpe ordblindhed og læse- og skrivevanskeligheder.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Naalakkersuisuts svarnotat 1. behandling

Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalgets betænkning 2. behandling
Naalakkersuisuts svarnotat 2. behandling

.

Den 16/11 2021 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en national strategi- og handlingsplan for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicapområdet. Strategi- og handlingsplanen skal fremlægges senest EM2022 og indeholde forslag til evaluering af de valgte indsatser.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigit

Naalakkersuisuts svarnotat 1. behandling
Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalgets betænkning 2. behandling
Naalakkersuisuts svarnotat 2. behandling

.

Den 27/10 2021 vedtog Inatsisartut følgende forslag til lov:

Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2021 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap.

Bemærkninger til lovforslaget

Betænkning 2. behandling

Svarnotat 2. behandling

.

Vintersamlingen 2021

3 forslag der ikke blev behandlet, da samlingen blev afbrudt pga. valg:

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan skabe et mere rummeligt arbejdsmarked således, at mennesker med fysiske og psykiske handicaps i endnu højere grad end i dag bliver i stand til at bidrage til samfundet.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

.

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe ordblindhed og læse/skrivevanskeligheder blandt børn, unge og voksne.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Naalakkersuisuts svarnotat 1. behandling

.

Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en strategi- og handlingsplan, der fremadrettet anviser vejen for, hvorledes vi permanent opfylder behovene for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicapområdet. I strategi- og handlingsplanen skal indgå en periodisk evaluering af indsats set i forhold til nævnte mål. Strategi- og handlingsplanen skal fremlægges senest EM2021. 

Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

1. behandling 18/11 2020

Naalakkersuisuts svarnotat 1. behandling
Henvist til Familie- og Sundhedsudvalget efter 1. behandling

.

Den 18/11 2020 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut fremsætter til EM2021 en national handlingsplan for at styrke indsatsen for mennesker med psykisk lidelse.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Beslutningsforslag
Naalakkersuisuts svarnotat 1. behandling
Familie- og Sundhedsudvalget betænkning 2. behandling
Naalakkersuisuts svarnotat 2. behandling

.

Den 5/6 2019 vedtog Inatsisartut følgende forslag til lov:

Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap.

Bemærkninger til lovforslaget
Høringsnotat

Familie- og Sundhedsudvalget betænkning 2. behandling 
Bilag 1 
Bilag 2 
Bilag 3

Naalakkersuisuts svarnotat 2. behandling 
Ændringsforslag 2. behandling fremsat af Naalakkersuisut. 

.

Den 5/6 2019 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges under deres igangværende arbejde at medtage kommunernes optælling af personer med handicap samt optælling af personer med handicap, som er under uddannelse og beskæftigelse for at disse kan samlet et sted, ligesom de under udredningen redegør for, hvor stor en støtte som potentielle uddannelsessteder samt arbejdspladser modtager, ligesom der i udredningen medtages oplysninger om, hvorvidt nævnte gruppe benyttes i overensstemmelse med behovet.

Forslag stillet af medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit

Oprindeligt forslag

Familie- og Sundhedsudvalgets betænkning 2. behandling 
Naalakkersuisuts svarnotat 2. behandling

.

Den 16/5 2019 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges senest til EM2021 at fremlægge en redegørelse om Grønlands efterlevelse af FN's Handicapkonvention. Redegørelsen skal afdække såvel fremskridt som mangler i forhold til efterlevelsen, og ud fra redegørelsen skal Naalakkersuisut senest til FM2022 overfor Inatsisartut fremlægge en national handlingsplan, der skal sikre en efterlevelse af FN's Handicapkonvention.

Forslag stillet af Inuit Ataqatigiit’s medlemmer i Inatsisartut

Oprindeligt forslag

Familie- og Sundhedsudvalget betænkning 2. behandling
Naalakkersuisuts svarnotat 2. behandling

.

Inatsisartut 1. behandlede 3/4 2019 følgende forslag:

Forslag til Inatsisartutbeslutning om Naalakkersuisut pålægges senest FM2020 fremsætte en plan for oprettelse af en døgninstitution for multihandicappede i Aasiaat.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Forslaget er trukket tilbage.

.

Den 24/5 2017 vedtog Inatsisartut følgende forslag til lov:

Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om Handicaptalsmand

Bemærkninger til lovforslaget
Høringsnotat

Familie- og Sundhedsudvalget betænkning 2. behandling
Naalakkersuisuts svarnotat 2. behandling

.

Den 14/11 2016 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges, som et led i implementeringen af FN´s Handicapkonvention, at sikre, at tegnsprogbrugere, og andre borgere med kommunikationsproblemer, som er omfattet af konventionen, som opfølgning på konsultation og omkring videre behandling, skal modtage en skriftlig redegørelse.

Forslag stillet af medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Familie- og Sundhedsudvalget betænkning 2. behandling
Naalakkersuisuts svarnotat 2. behandling

.

Den 19/11 2015 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til revideret lovgivning om hjælp til personer med vidtgående handicap, der tilgodeser FN’s konvention om handicappedes rettigheder, således, at rettighederne rent teknisk implementeres i relevant lovgivning.

Forslaget stillet af medlemmer af Inatsisartut, Siumut

Naalakkersuisut pålægges at fremme, at rettigheder i FN’s Handicapkonvention optages i relevant lovgivning, og dette sker som del af handleplan for implementering af Handicapkonvention i Grønland.

Forslaget stillet af Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe

Familie- og Sundhedsudvalget betænkning til 2. behandling 
Naalakkersuisuts svarnotat 2. behandling

.

Den 7/5 2014 vedtog Inatsisartut følgende beslutningsforslag:

Naalakkersuisut pålægges til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af personalet på handicapområdet at fremlægge en strategi- og handlingsplan, der fremadrettet anviser vejen for, hvorledes vi permanent opfylder behovene for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicap området.

Forslag stillet af medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut

Naalakkersuisuts svarnotat 1. behandling

Familie- og Sundhedsudvalgets betænkning 2. behandling

Naalakkersuisut har aldrig udarbejdet denne Strategi- og Handlingsplan