Giv mig en bolig, hvor jeg kan leve ligestillet og selvstændigt!

En inkluderende boligpolitik

  • sikrer muligheden for at bo, hvor du vil, og med hvem du vil
  • giver mulighed for beskyttede boliger til dem, der ikke kan bo selv
  • giver mulighed for støtte til ombygning i tilfælde af sygdom, tilskadekomst eller handicap
  • giver mulighed for at eje dit eget hjem

Hvorfor er en inkluderende boligpolitik vigtig?

Valgmulighederne for personer med handicap på boligmarkedet er begrænset. Kun en meget lille del af boligmassen er tilgængelig, og stort set ingen bor i en bolig, hvor alle centrale rum er kørestolsvenlige. Mange har begrænsede muligheder for at besøge andre og have et socialt liv. Kommunerne skal give et inkluderende boligtilbud, der sikrer at personer med handicap kan vælge, hvordan de vil bo, og med hvem.

Mange kommuner tilbyder ikke tilskud til tilpasning af private boliger, eller også dækker tilskudet ikke behovet. Det er vigtig for personer, der får et handicap, at de har valget om at blive i eget hjem. Dette kræver ofte støtte til at tilpasse en bolig.


Hvad kan du som politiker gøre?

Hvis du og dit parti bliver valgt til kommunalbestyrelsen, forventer vi, at du påtager dig ansvaret for at 

  • sørge for, at kommuneplaner tager sig af indbyggernes behov for tilgængelige/universelt designede boliger
  • sikrer selvbestemmelse i forbindelse med bolivalg
  • sikre, at der er tilstrækkeligt med gode beskyttede botilbud
  • tilbyde boligstøtte og tilpasningstilskud til dem, der har brug for det, og øger rammen efter behov
  • sikre, at unge med handicap kan flytte hjemmefra og ind i deres eget hjem