Om os

Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat er en paraplyorganisation for landsdækkende handicaporganisationer og særlige lokale organisationer.

Mission:

Vi arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre.

Mennesker med handicap skal kunne deltage, bidrage og være en del af fællesskabet.

Vision:

  • Vi er et markant talerør for handicaporganisationerne. Vi repræsenterer mennesker med alle typer handicap. Synlige og usynlige – fra blindhed og manglende hørelse til udviklingshæmning og sindslidelse.
  • Vi er en konstruktiv samarbejdspartner. Nationalt og lokalt søger vi den gode politiske dialog. Vi bidrager med viden om handicap og nye løsningsforslag.
  • Vi arbejder for, at hele samfundet engagerer sig i at indrette fællesskabet for alle. Lad os gøre ligeværdighed for mennesker med handicap til en central værdi.

Formål efter vedtægterne:

  • at varetage fælles interesser for landsdækkende medlemsorganisationer, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse.

  • efter anmodning at bistå medlemsorganisationerne med løsning af deres opgaver.

  • at varetage interesser for personlige medlemmer med alvorlig kronisk fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse betinget af sygdomme/handicap, hvis forekomst sædvanligvis er mindre end 10 tilfælde i Grønland og som er genetisk betinget og/eller medfødte. Disse medlemmer kalder vi personer med sjældne diagnoser.

Strategi- og Handlingsplan

Strategi- og Handlingsplan 2020 - 2021

Logo

Vil du hente vort logo, så kan du hente det her