Giv mig et inkluderende og ikke-diskriminerende arbejdsmarked, hvor alle medarbejdere er lige, oplever økonomisk uafhængighed og kan deltage!

Et inkluderende arbejdsmarked

 • ser mangfoldighed som noget positivt og en styrke og har universelt designede bygninger og tilpassede arbejdspladser
 • har mange almindelige job - også for dem der ikke kan arbejde på fuldtid
 • har individuelt tilpassede processer til dem, der har brug for hjælp til at få et job
 • giver mulighed for at gennemføre efteruddannelse med offentlig støtte
 • har arbejdsgivere, der får støtte og opmuntres til at ansætte personer med handicap

Hvorfor er et inkluderende arbejdsliv vigtigt?

At give mennesker mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet handler om ligebehandling af personer med handicap. På et ligestillet arbejdsmarked er mangfoldighed normalen, og arbejdsgivere og kolleger ser hinandens ressourcer snarere end eventuelle diagnoser eller handicap. Arbejde giver økonomisk sikkerhed, uafhængighed og mulighed for at bidrage til samfundet. Et job giver også en vigtig følelse af at høre til. 

Forudsætninger for at alle kan deltage

Nogle personer med handicap er afhængige af tilpasning af arbejdspladsen. Adgang til arbejdspladsen og bygningernes universelle design er vigtig, men for mange er det også afgørende at tilpasse arbejdsopgaver og arbejdssituationen. Informationsteknologi og andre hjælpemidler kan bidrage til en sådan tilpasning.

Mangel på deltidsstillinger og tilpasset arbejde er en udfordring for mange personer med handicap, der ikke er i stand til at udfylde en stilling på ordinære vilkår. Kommunerne er en stor arbejdsgiver, og det vil gøre en stor forskel for inklusion, hvis kommunen beskæftiger flere personer med handicap. Kommunen bør fastsætte et minimums mål for hvor stor en andel af  kommunens ansætte, der skal være personer med handicap.

Opfølgning og hjælp fra Majoriaq er meget vigtig for nogle personer med handicap, når de skal kvalificere sig og ansøge om et job. Især revalidering med indledende afklaringsforløb samt fleksjob er vigtige værktøjer til at komme ind på arbejdsmarkedet. Der skal i Majoriaq være faglig kapacitet og fokus på personer med handicap. Det skal være muligt at lave lange individuelt tilpassede forløb til dem der har brug for det, for at opnå permanent ordinært arbejde.

Arbejdsgiveren har en nøglerolle i at skabe et mere inkluderende arbejdsmarked. Det er vigtigt at have systemer og ressourcer, der understøtter arbejdsgivere i ansættelsesprocessen, men også at tage sig af den enkelte medarbejder, der har brug for tilpasning. Midlertidige og permanente løntilskud er instrumenter for arbejdsgivere, der ansætter mennesker med nedsat arbejdskapacitet. 

Når det er muligt, er det også vigtigt, at kommunen stiller krav til arbejdsgiverne.

Hvad kan du som politiker gøre?

Hvis du og dit parti kommer ind i kommunalbestyrelsen, forventer vi, at du påtager dig ansvaret som politiker og kommunal arbejdsgiver ved at:

 • sørge for, at der udvikles politikker og tiltag, der forbedrer ligestilling for personer med handicap i din kommune, og at beskæftigelse af personer med handicap er en del af dette ligestillingsarbejde
 • udvikle konkrete handlingsplaner og ikke bare abstrakte politikker
 • sikre øget forståelse og viden om et inkluderende arbejdsmarked og afdække/modvirke forskelsbehandling i forbindelse med rekruttering af personer med handicap. Du skal også være opmærksom på, at medarbejdere kan opleve forskelsbehandling, og at der findes diskriminerende barrierer og diskriminerende praksis
 • sikre, at mindst 5% af nyansatte i kommunen er personer med handicap, og at dette også gælder deltidsstillinger
 • sikre, at kommunen udvikler mere viden om egnede arbejdsmiljøer og tilpassede arbejdspladser for personer med handicap
 • sikre, at kommunen som arbejdsgiver laver rimelige tilpasninger
 • sikre, at kommunale bygninger, der også er arbejdspladser, er universelt designet
 • sørg for at personer med handicap, der vil være selvstændige, får støtte til at starte egen tilpasset virksomhed
 • sørg for at være en drivkraft for inklusion af personer med handicap på det lokale arbejdsmarked
 • sikre, at du ser innovation, arbejdsmarkedspolitik og kontakt med virksomheder i kommunen i sammenhæng med et mere inkluderende arbejdsmarked
 • arbejd målrettet med at hjælpe arbejdsgivere til at skabe flere og bedre løntilskudsstillinger, der er tilpasset både arbejdspladsen og arbejdstageren
 • sørg for, at der på arbejdspladserne etableres mentorordninger
 • sikre, at kommunen gennem et stærkt Majoriaq bidrager til, at flere mennesker får faste ordinære job eller fleksjob
 • sikre, at Majoriaqs indsats overfor personer med handicap forbedres, herunder at der er medarbejdere med særlig faglig viden på området