Nyheder

Borgere fra bygder og Østkysten har fået bedre kendskab til Tilioq, og samtidig er der flere borgere med handicap, der henvender til Tilioq. Det viser en analyse om borgerhenvendelser fra 2020 udarbejdet af handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq.

Der er ikke foretaget klarlægning af, hvor mange elever i specialklasserne, der bliver indstillet og får en afgangseksamen. NIIK presser på for undersøgelsen.

En ukendt ung Siumutter, Inuutersuaq-Ulloriaq Løvstrøm på 32 år har valgt, at trække sig tilbage i Avannaata Kommunia. på grund af datter med usynligt handicap.

Hans Ole Storch har fulgt medlemmer af foreningen Ingerlariaqqiffik i Sisimiut, der bl.a. består af personer som har fået blodprop. Alle har ret til sundhed. Se KNR udsendelsen her.

Psykiatrisk Patientklagenævn har i 2020 behandlet i alt 12 klagesager om blandt andet tvangsindlæggelse og tvangsbehandling. To sager giver anledning til løftet pegefinger.

Selvom handicaploven trådte i kraft for over et år siden, så er der stadig udfordringer med at implementere loven i kommunerne, er Tilioqs erfaring.

Forhold for børnefamilier, daginstitutioner og personer med handicap fylder en del i den aftale, der skal gælde i 2021-2024.

Aaja Chemnitz Larsen oplever, at danske medier har sagt, at valget handlede om selvstændighed. Men ifølge hende handlede det i højere grad om velfærd, udsatte børn, handicap og uddannelse.

Foreningen for personer med psykisk sygdom/handicaps og deres pårørende - Sugisaq - fejrer 25 års jubilæum for arbejdet med at sætte fokus på området.

Juridisk rod har skabt mistanke om, at der er blevet brugt tvang i psykiatrien uden lovgrundlag. En undersøgelse fastslår, at der ikke er foregået noget ulovligt på Dronning Ingrids Hospital.