5 krav til kommunalvalget 2021

Give me 5 for frihed og ligestilling! NIIK inviterer til valgkamp i anledning af kommunalvalget 6. april.

Kommunalvalg er en fantastisk mulighed for at sætte ligestilling for personer med handicap på dagsordenen. Det er i kommunen, at folk bor, arbejder og lever. Derfor er kommunernes politik på handicapområdet så vigtig!

Vores 5 krav er:

Personer med handicaps rettigheder er nedskrevet i flere love og konventioner. Men selvom du har rettigheder, betyder det desværre ikke, at du får det, du har ret til. FN har kritiseret de grønlandske myndigheder for at krænke personer med handicaps rettigheder. Et særligt kritisk problem er kommunernes meget forskellige praksis.

Hvad skal der til for, at mennesker med handicap bliver ligestillet med andre? Vi udfordrer kommunalpolitikerne til at "give os fem" for ligestilling, når det kommer til arbejde, skole, bolig, fritid og sundhed.

Universelt design betyder at tager afsæt i tanken om at inkludere og sikre alle lige adgang og deltagelse i det offentlige liv og det offentlige rum.

NIIK takker vores søsterorganisation den norske paraplyorganisation FFO for at stille projektideen til rådighed.

Sponsor:

Tekst NIIK og FFO - Oversættelse  Tukummeq Møller-Steffens

Grafik Maria Motzfeldt - Foto Dennis Ingemann