Giv mig en fritid, hvor jeg kan deltage og gøre noget med andre og på lige vilkår!

  Inkluderende fritidsaktiviteter

  • er universelt designet / tilgængelig for alle
  • tilrettelægger tilbuddet til den enkelte
  • har nok kompetente ledere og ledsagere
  • har en ledelse, der er kreativ og løsningsorienteret, så alle kan deltage
  • giver alle deltagere en følelse af mestring, som de kan nyde godt af i den øvrige del af livet

 
Hvorfor er det vigtigt med inkluderende fritidsaktiviteter?

Adgang til en stimulerende fritid er vigtig for alle, men mennesker med handicap er stort set udelukket fra steder som caféer, restauranter, natklubber, sportshaller, biografer og forsamlings- og kulturhuse. Tilgængelige lokaler og udendørs arealer er vigtige, men det er også vigtigt at tilpasse fritids- og kulturindhold gennem brug af teknologi, støttepersoner og skriftlig-, syns- og tegnsprogstolkning. Viden og bevidsthed om tilpasning for forskellige grupper er ofte mangelfulde.

En velfungerende ledsagerordning er meget vigtig for dem, der har brug for hjælp. Der er store kommunale forskelle i praksis med bevilling af ledsager, og ikke mange fritids- og kulturarrangører er bekendt med ordningen.

 
Hvad kan du som politiker gøre?

Hvis du og dit parti kommer ind i kommunalbestyrelsen, forventer vi, at du påtager dig ansvaret for at 

  • sikre, at personer med handicap i alle aldersgrupper har mulighed for en aktiv fritid med meningsfulde fritids-, kultur- og sportsaktiviteter
  • øge investering i universelt design / tilgængelighed på alle fritidssteder
  • stiller krav om god tilgængelighed i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger
  • sikre gratis ledsagere til alle former for fritids- og kulturaktiviteter i kommunalt regi
  • stille krav til foreninger, der modtager støtte, at ders aktiviteter er tilgængelige for mennesker med handicap