Giv mig en inkluderende skole

En inkluderende skole:

  • er universelt designet / tilgængelig for alle
  • tilpasser undervisning og pensum til hver elev 
  • har nok kompetente undervisere og støttepersoner 
  • har en ledelse, der kender elevernes rettigheder
  • giver eleverne en god start på resten af deres liv


Hvorfor er en inkluderende skole vigtig?

Skolen er ikke kun et rum for læring, men også for socialisering og selvforståelse. At være en del af denne arena med sine jævnaldrende er helt afgørende for vejen frem i resten af livet. Det handler om noget så vigtigt som muligheden for at leve et ligeværdigt liv og træffe sine egne valg.

Mange børn og unge med handicap oplever barrierer i skolen, der forhindrer dem i at udnytte deres evner fuldt ud. Det kan være, at skolen ikke er universelt designet, at skolen ikke er i stand til at tilpasse undervisningen til den enkelte, eller at specialundervisningen er dårlig og foregår på en måde der adskiller børnene fra skolens fællesskab. Børn med handicap udsættes oftere for mobning og udstødelse og får ikke altid mulighed for at deltage i skolens andre aktiviteter på lige fod med de øvrige elever. Det fører til dårlig mental sundhed og dårlige læringsresultater.

Alle elever med handicap, der har brug for rimelig tilpasninger på skolen, har ret til det. Ikke desto mindre er der mange, der ikke får denne ret opfyldt.

Ligeledes har alle elever ret til at få en afgangsprøve efter grundskolen, men det sker ofte ikke. Eleven mangler dermed dokumentation for sin viden og færdigheder

 
Hvad kan du som politiker gøre?

Hvis du og dit parti bliver valgt til kommunalbestyrelsen, forventer vi, at du påtager dig ansvaret som skoleejer ved at

  • sikre, at alle kommunens skoler er tilgængelige, så alle elever kan gå i deres lokale skole
  • sikre, at skolerne har tilstrækkelig pædagogisk kompetence til at tage sig af alle elever
  • sikre, at folkeskoleloven overholdes, og at eleverne, der har brug for det, får tilpasset undervisning, specialundervisning og et godt psykosocialt miljø
  • sikre, at alle elever i folkeskolen får en afgangsprøve