Giv mig habilitering og rehabilitering, når jeg har brug for det!

Et godt tilbud om habilitering og rehabilitering

  • bidrager til bedre sundhed og dagligdagsfærdigheder
  • er baseret på borgerens egne mål
  • sikre adgang til vedligeholdende træning
  • er tværfagligt og godt koordineret
  • er en del af patientforløbet og koordineret med sundhedsvæsenet
  • er tilgængelig for alle borgere, der har brug for det


Hvorfor er det vigtigt?

Habilitering og rehabilitering bidrager til et bedre funktionsniveau og til håndtering af livet med et handicap. Mange er afhængige af rehabilitering enten efter et hospitalsophold eller for at opretholde deres funktionsniveau. Habilitering og rehabilitering hjælper også med at modvirke forværring af tilstanden og eventuel genindlæggelse på hospitalet. At sikre borger en meningsfuld hverdag og bedst mulig funktionsniveau er med til at skabe værdi for både den enkelte og for samfundet.

Mange borgere får ikke habilitering og rehabilitering i deres kommune, selvom behovet er der. Det kan føre til forværring af tilstanden og dårligere livskvalitet. Kommunerne prioriterer ikke dette område særlig højt. Årsagerne til lav prioritet er komplekse; dårlig faglig kapacitet, ringe politisk opmærksomhed, svag økonomi og dårlig koordinering.

Lav habiliterings- og rehabiliteringsaktivitet i kommunen kan have negative følgevirkninger både for den enkelte og for samfundet. Når borgere har dårligere helbred og nedsat funktionsniveau, kan det øge behovet for og presset på andre sundheds- og plejetjenester. Rehabilitering betaler sig, fordi det holder borgere sundere og mere selvhjulpne - og det skal være et vigtigt mål for sundheds- og plejesektoren.


Hvad kan du gøre som politiker?

Hvis du og dit parti kommer i kommunalbestyrelsen, forventer vi, at du sørger for, at habilitering og rehabilitering prioriteres ved at

  • sikre, at området får et løft politisk og professionelt, så alle, der har brug for habilitering og rehabilitering, får dette
  • sikre, at der  er god koordinering mellem dem, der leverer habilitering og rehabilitering
  • sikre, at der er en god koordinering med sundhedsvæsenet
  • sikre, at kommunen har tilstrækkelig fagpersonale, der kan levere habiliterings- og rehabiliteringsydelser