Universal Periodic Review (UPR)

FN har udviklet et overvågningssystem kaldet Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) – forkortelsen kommer af den engelske betegnelse: Universal Periodic Review (UPR). Dettes system er en mekanisme på tværs af konventioner, der skal være med til at sikre, at menneskerettighederne overholdes.

Hvert fjerde år skal FN's medlemslande således til en "eksamen", hvor landets standarder og opfyldelse af forpligtelser på menneskerettighedsområdet gennemgås - hermed også opfyldelse af handicapkonventionen. Her er det ikke en ekspertkomite, men i stedet repræsentanter for regeringerne, der bedømmer hinanden.

Danmarks første FN-eksamen i menneskerettighederne (ikke kun handicapkonventionen) fandt sted i 2011. I december 2015 er det igen tid til, at FN vurderer Danmarks evne til at leve op til menneskerettighederne.

I dette arbejde beder man også civilsamfundet om at rapportere, og her har DH sammen med en lang række øvrige interesseorganisationer bidraget til rapporten, der perspektiverer den danske regerings indsats, når det gælder det samlede antal FN konventioner.

Støtte til Civilsamfundsorganisationer

Der findes en international organisation, som understøtter civilsamfundsorganisationerne, der deltager i UPR-processen. Læs mere om processen, NGO'ernes rolle mm.