Nyheder

Det er en kæmpe udfordring både psykisk og fysisk at være forældre til et barn med autisme. Det fortæller moderen til en 13-årig dreng, der er infantil autist.

Med et gratis program på computer eller smartphone kan du nu få denne tekst læst op af "Martha" - en talesyntese til glæde for blinde, svagtseende og ordblinde.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har fået udarbejdet en ny rapport, som beskriver status for, hvor mange dele af FN’s Handicapkonvention der bliver fulgt i Grønland

Flere foreninger er rystede efter mangelfuld tilslutning til ’Uge 41’-arrangementer i Nuuk. Foreningerne og deres medlemmer forstår ikke, hvorfor man fortsat afholder Uge 41

Bedre vilkår for handicappede på vej

Formålet med den nye afdeling i Nuuk er at skabe et målrettet tilbud til unge i alderen 16 til 24 år, der på sigt kan gøre dem så selvhjulpne, at de kan flytte

Forældre til handicappede børn skal have aflastningsmulighed

Inooqat støtter Grønlands Råd for Menneskerettigheder, som ønsker, at der skal fremvises ren straffeattest i forbindelse med job med handicappede

Udmelding om mere fokus på de handicappedes situation giver fortrøstning og håb, mener Hjalmar Dahl, Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Rebekka Petersen, der sidder i kørestol, føler ikke, hun får den hjælp, hun har ret til. Læs om hendes svære boligforhold