Nyheder

Under sin rejse rundt i Kommune Kujalleq har Tilioq oplevet flere alvorlige problemer for personer med handicap i kommunen.

Alt for mange borgere med et handicap føler sig alene og ensomme i deres kamp mod et kommunalt system, der ikke lever op til handicapkonventionens regler. Det er en del af konklusionen fra handicaptalsmanden, der netop har offentliggjort en rejserapport for Kommune Kujalleq.

Personer med handicap har ofte behov for en bisidder, når de henvender sig til det offentlige. Bisidderordningen er indarbejdet i den nye lov om støtte til handicap, men kommunerne er ikke klar endnu.

Beskæftigelsesvederlaget for personer med handicap, der er i særlig beskæftigelse på dagcentre, væresteder, beskyttede værksteder eller på beskyttede arbejdspladser, er ikke blevet reguleret siden 2005.

Beskæftigelsesvederlaget for personer med handicap, der er i særlig beskæftigelse på dagcentre, væresteder, beskyttede værksteder eller på beskyttede arbejdspladser, er ikke blevet reguleret siden 2005. Dette bliver der nu ændret på. Vederlaget stiger og det sikres, at vederlaget fremadrettet bliver reguleret årligt ligesom andre offentlige ydelser.

En bred vifte af fagpersoner og personer, der arbejder med foreninger for hjemløse skal for første gang holde møde mandag den 2. december 2019.

Over 80 personer deltog på Handicaptalsmandens organisation Tilioqs konference sidste uge. Her blev der diskuteret, hvordan man kan fremme inklusion af personer med handicap i samfundet.

Handikaptalsmandsinstitutionen Tilioq har fået flere henvendelser fra pårørende, der fortæller, at deres psykisk syge familiemedlem er hjemløs.

13 procent af skoleelever har nedsat hørelse, og det påvirker elevernes mulighed for at følge med. En lille del af disse vurderer, at de slet ikke kan følge med, viser en undersøgelse.

Transportforholdene for handicappede er dybt utilfredsstillende, siger handicaptalsmanden, Christina Johnsen.