Nyheder

Naalakkersuisut forventer at fremsætte et lovforlag om at samle alle råd og talsmandsorganisationer om rettigheder sammen. Fem kommissærer vælges i stedet for de nuværende talsmand.

Døve kan fra næste år forvente at få tilbudt tegnsprogstolkning ved hjælp af eksempelvis en smartphone, oplyser Naalakkersuisut.

Pissassarfik har indgået en aftale vedrørende fjerntolkning til borgere i Grønland, som er døve,

3. december er FN’s handicapdag. I anledning af dagen udgiver Tilioq i samarbejde med forfatter Anette Hviid Thomsen en børnebog om et barn med handicap.

Illeq, KNR

03-12-2020

Marita Jessen

Børn har et åbent sind og er lærenemme, derfor er det vigtigt at de lærer at alle mennesker er forskellige, siger handicaptalsmanden, Christina Johnsen.

En undersøgelse viser, at personer med handicap oftere er på sociale ydelser og oftere lever som enlige. Det bekymrer Tilioq, der netop har lavet en lignende undersøgelse.

Det kræver umådeligt mange ressourcer at udarbejde en egentlig national ordblindetest. Men børn, der er risiko for at være ordblinde kan få hjælp uden en reel diagnose, forsikrer Naalakkersuisoq.

En stor undersøgelse viser, at personer med handicap har vanskeligheder med at komme ind i arbejdsmarkedet. Det genkendes af en person med handicap, som i dag flexjobber som ergoterapeut.

Stolte Ildsjæle hyldet i byrådssalen