Nyheder

I anledning af handicapugen, gik byens handicappede rundt i byen for at gøre opmærksom på deres problemer

Kop og Kande Nice har for nyligt haft en handicappet i arbejde. For det at gøre en forskel synes at være livsfilosofien hos ildsjælen bag forretningen

Fire unge psykisk handicappede får nu mulighed for at vende hjem til Grønland, efter kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et nyt botilbud

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har fået udarbejdet en ny rapport, som beskriver status for, hvor mange dele af FN’s Handicapkonvention der bliver fulgt i Grønland

Flere foreninger er rystede efter mangelfuld tilslutning til ’Uge 41’-arrangementer i Nuuk. Foreningerne og deres medlemmer forstår ikke, hvorfor man fortsat afholder Uge 41

Bedre vilkår for handicappede på vej

Forældre til handicappede børn skal have aflastningsmulighed

Inooqat støtter Grønlands Råd for Menneskerettigheder, som ønsker, at der skal fremvises ren straffeattest i forbindelse med job med handicappede

Udmelding om mere fokus på de handicappedes situation giver fortrøstning og håb, mener Hjalmar Dahl, Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Rebekka Petersen, der sidder i kørestol, føler ikke, hun får den hjælp, hun har ret til. Læs om hendes svære boligforhold