Nyheder

Psykolog Else Poulsen, der er tilknyttet GUX-S i Qaqortoq mener, at der er meget hjælp at hente for ordblinde. En test er ikke afgørende, men et vigtigt element for at tilpasse hjælpen, siger hun.

Aviâja Paviassen er ordblind. Men da hun ikke er diagnostiseret, kan hun ikke få hjælp til at gennemføre en uddannelse. Hun finansierer derfor selv sine hjælperedskaber for at kunne følge med i undervisningen.

Der findes ingen ordblindetest, der forholder sig til grønlandske forhold og sprog. En test vil gøre det muligt at støtte børn med denne udfordring, fortæller rådgivningschef i Misi Sermersooq.

Qanorooq 12.05.2020

12-05-2020

Tilioq tager til Qaanaaq

Selvom den nye lovgivning om støtte til personer med handicap giver ret til en bisidder i sager, så har ingen af de første 60 henvendelser til Tilioq ikke fået en bisidder tilbudt af kommunen. Tilioq vurderer samtidig, at pårørende har behov for mere rådgivning.

Qanorooq 07.05.2020

07-05-2020

NIIK foreslår en centralisering af handicapområdet

Handicapområdet bør centraliseres, mener paraplyorganisation for handicappede

Qanorooq 05.05.2020

05-05-2020

Tilioqs analyse af borgerhenvendelser

Omkring halvdelen af de henvendelser, som Tilioq får kommer fra pårørende til personer med handicap. Oftest handler det om spørgsmål om støtte fra kommunen, men sager om manglende støtte til børn med handicap vokser, hvilket bekymrer handicaptalsmanden

Tilioq er vokset og har opbygget en vidensbank i løbet af de to år, det har eksisteret, siger handicaptalsmand.