Nyheder

Pissassarfik skal introducere brug af fjerntolkning ved Småtegn til handicaptræffet i november. Årets emne til træffet er fjerntolkning for døve.

21 unge med handicap fra Norge, Danmark og Grønland skal mødes i Sisimiut for at skabe netværk og erfaringsudveksle omkring støtte, hjælpemidler og drøfte seksualitet.

Flere elever med særlige behov og diagnoser har mulighed for at tage en gymnasial uddannelse med vejledning fra specialenheden, der også rådgiver gymnasier og lærere på området.

Der er manglende national fokus på inklusion af personer med handicap på arbejdsmarkedet. Endvidere har flere virksomheder ingen politik i forhold til ansatte med handicap, lyder det fra Tilioq.

En specialenhed, der har rådgivet og vejledt gymnasiale uddannelser i forhold til undervisning af elever med usynligt handicap, er nu bredt ud til andre uddannelsessteder i Grønland.

Den nye handicaptalsmand har en søn med funktionsnedsættelse og kender derfor udfordringerne som forældre til et barn med handicap, og hvordan systemet fungerer.

Der er travlt på handicapområdet i Qeqqata Kommunia, hvor fire sagsbehandlere har svært ved at finde arbejdsro ved samtaler og stort set kun får taget sig af hastesager. Kommunen arbejder på at ansætte flere sagsbehandlere.

Anja Hynne Nielsen, der bliver ny handicaptalsmand til december har erfaring inden for området handicap og har selv et barn med et handicap.

Anja Hynne Nielsen starter som handicaptalsmand 1. december. Hun afløser Christina Johnsen, der sagde sin stilling op i marts.

For at imødekomme et voksende behov for støtte til borgere i Qeqqata Kommunia vil kommunen ansætte fire sagsbehandlere på handicapområdet. Tiltaget vil koste over fem mio. kr.