Nyheder

Det landsdækkende handicapcenter opsuger Videns- og Rådgivningscenteret IPIS. Begge får hjemsted i Sisimiut

Lørdag er det FN’s Internationale dag for personer med handicap

Ny forening vil arbejde for bedre livskvalitet

Når Naalakkersuisut opretter en talsmand for de handicappede, vil der være større chance for at deres røst bliver hørt. Det mener Menneskerettighedsrådet, der ønsker et større kendskab hos borgerne til de handicappedes forhold.

Dybt urimelig og usaglig kritik. Sådan lyder svaret fra Qaasuitsup Kommunia til Det Sociale Ankenævn, som har udtalt stor bekymring over det store fald i antallet af klagesager over afgørelser på handicapområdet i 2014.

Handicappede børn i Grønland skal også have tilbud om uddannelse på lige fod med andre børn, siger FN. Det kan blive et af de centrale punkter i Naalakkersuisuts forslag til ny handicaplov næste år.

Handicappede borgere i hovedstaden får væsentligt bedre forhold efter kommunalbestyrelsen har besluttet at investerer i nye handicapboliger

I anledning af handicapugen, gik byens handicappede rundt i byen for at gøre opmærksom på deres problemer

Kop og Kande Nice har for nyligt haft en handicappet i arbejde. For det at gøre en forskel synes at være livsfilosofien hos ildsjælen bag forretningen

Fire unge psykisk handicappede får nu mulighed for at vende hjem til Grønland, efter kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et nyt botilbud