Nyheder

Handicapinstitutionen Tilioq har igen i 2020 oplevet en stigning i henvendelser fra borgere, der søger råd og vejledning om deres rettigheder i forhold til handicap.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder kræver en afskaffelse af forsørgelsespligtens indvirkning på størrelsen af førtidspension. Det kan hindre personer med handicap i at flytte sammen med deres partner, lyder det.

Paraplyorganisationen NIIK (Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat) kræver implementering af handicaploven. Organisationen har ikke hørt noget fra de nye Naalakkersuisut siden de kom til magten.

Nu kan tegnsprogsbrugere og hørende i landet kommunikerer bedre. En fjerntolkningsservice er nemlig blevet tilgængelig, så tegnsprogsbrugeren kan gå til læge eller til kommunen med deres egen tolke på mobil eller iPad.

Flere fra bygderne kontakter nu Tilioq. De fleste vil høre om mulighed for hjælpemidler og støtte.

Et nyt studie sætter endnu en streg under, at ADHD er en kompleks størrelse.

Selvstyret er i gang med at finde kandidater til to vigtige talsmandsposter, som skal sætte dagsordenen for henholdsvis ældre og personer med handicap.

Borgere fra bygder og Østkysten har fået bedre kendskab til Tilioq, og samtidig er der flere borgere med handicap, der henvender til Tilioq. Det viser en analyse om borgerhenvendelser fra 2020 udarbejdet af handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq.

Der er ikke foretaget klarlægning af, hvor mange elever i specialklasserne, der bliver indstillet og får en afgangseksamen. NIIK presser på for undersøgelsen.

En ukendt ung Siumutter, Inuutersuaq-Ulloriaq Løvstrøm på 32 år har valgt, at trække sig tilbage i Avannaata Kommunia. på grund af datter med usynligt handicap.