Nyheder

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq nikkede på tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde ja til en ekstrabevilling på 39,8 millioner kroner til børn med særlige behov og voksne handicappede.

Handicaptalsmanden Tilioq har udgivet en let læselig udgave af handicapkonventionen på grønlandsk. Hidtil har kun den fulde version - præget af juridisk sprog eksisteret på grønlandsk.

Et nyt fælles projekt skal få flere borgere med handicap i arbejde. Qeqqata Kommunia og Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq, er netop blevet enige om en samarbejdsaftale omkring projektet.

Handicaptalsmandens kritik af kommunerne får nu støtte fra Socialrådgiverforeningen, NIISIP.

Handicaptalsmand, Christina Johnsen, kritiserer landets kommuner for ikke at behandle handicappede borgere godt nok. Og den kritik tages nu til efterretning af borgmester i Qeqertalik og i Naalakkersuisut.

Når handicapugen åbner i dag opfordrer handicaptalsmand, Christina Johnsen, alle kommuner til at åbne op om de problemer, de har. Så landets handicappede kan få bedre vilkår.

Når den nye koaliton vil etablere en ældretalsmand skal ressourcerne følge med ambitionerne. Det mener handicaptalsmand, Christina Johnsen, der frygter, at den kommende ældretalsmand kommer til at mangle ressourcer til at udføre reelt arbejde. Det gør hun nemlig selv.

Årets Handicapuge afvikles som altid i uge 41 - i år sker det fra den 8. til den 14. oktober.

Sagsbehandlerne i kommunerne skal have tid til at blive sat ind i en ny handicaplov, og der vil også kommer mindre ændringer i det eksisterende forslag. Sådan forklarer Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Anthon Frederiksen, den foreslåede udskydelse af en ny handicaplov.

Som person med synshandicap har Kaaleeraq M. Andersen brug for hjælpemidler til at tage en uddannelse. Men der er ingen etableret ordning, der kan hjælpe ham.