Nyheder

Handicappede borgere i hovedstaden får væsentligt bedre forhold efter kommunalbestyrelsen har besluttet at investerer i nye handicapboliger

I anledning af handicapugen, gik byens handicappede rundt i byen for at gøre opmærksom på deres problemer

Kop og Kande Nice har for nyligt haft en handicappet i arbejde. For det at gøre en forskel synes at være livsfilosofien hos ildsjælen bag forretningen

Fire unge psykisk handicappede får nu mulighed for at vende hjem til Grønland, efter kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et nyt botilbud

Det er en kæmpe udfordring både psykisk og fysisk at være forældre til et barn med autisme. Det fortæller moderen til en 13-årig dreng, der er infantil autist.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har fået udarbejdet en ny rapport, som beskriver status for, hvor mange dele af FN’s Handicapkonvention der bliver fulgt i Grønland

Flere foreninger er rystede efter mangelfuld tilslutning til ’Uge 41’-arrangementer i Nuuk. Foreningerne og deres medlemmer forstår ikke, hvorfor man fortsat afholder Uge 41

Bedre vilkår for handicappede på vej

Formålet med den nye afdeling i Nuuk er at skabe et målrettet tilbud til unge i alderen 16 til 24 år, der på sigt kan gøre dem så selvhjulpne, at de kan flytte

Forældre til handicappede børn skal have aflastningsmulighed