Nyheder

Beskæftigelsesvederlaget for personer med handicap, der er i særlig beskæftigelse på dagcentre, væresteder, beskyttede værksteder eller på beskyttede arbejdspladser, er ikke blevet reguleret siden 2005. Dette bliver der nu ændret på. Vederlaget stiger og det sikres, at vederlaget fremadrettet bliver reguleret årligt ligesom andre offentlige ydelser.

En bred vifte af fagpersoner og personer, der arbejder med foreninger for hjemløse skal for første gang holde møde mandag den 2. december 2019.

Over 80 personer deltog på Handicaptalsmandens organisation Tilioqs konference sidste uge. Her blev der diskuteret, hvordan man kan fremme inklusion af personer med handicap i samfundet.

Handikaptalsmandsinstitutionen Tilioq har fået flere henvendelser fra pårørende, der fortæller, at deres psykisk syge familiemedlem er hjemløs.

13 procent af skoleelever har nedsat hørelse, og det påvirker elevernes mulighed for at følge med. En lille del af disse vurderer, at de slet ikke kan følge med, viser en undersøgelse.

Transportforholdene for handicappede er dybt utilfredsstillende, siger handicaptalsmanden, Christina Johnsen.

Voksne med handicap kommer til at koste Kommuneqarfik Sermersooq langt mere end beregnet, og kommunalbestyrelsen er blevet bedt om at godkende en tillægsbevilling på 21 millioner kroner.

Inklusion betyder, at alle er med i fælleskabet.

Marita Jessen er træt af at føle sig uvelkommen i et samfund, som hun mener, ikke skaber plads til personer med handicap. Hun ønsker at klare sig selv, og vil bedre vilkår i landet.

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq skriver et åbent brev til naalakkersuisoq for infrastruktur Karl Frederik Danielsen. - Sørg for universelt design og tilgængelighed i lufthavnen og infrastrukturen