Nyheder

Kommunerne er udfordret i forhold til at leve op til love og regler, der skal beskytte udsatte børn. Ifølge en forsker skyldes det i høj grad mangel på fagligt kvalificeret arbejdskraft.

Børn med psykiske problemer ikke får den nødvendige hjælp fordi psykiske problemer er tabu blandt de voksne. Det viser den rapport, som MIO har fået HS analyse til at lave.

Alderspensionister og førtidspensionister får med stor sandsynlighed flere penge fra næste år, da fire partier i denne uge blev enige om et finanslovsforlig.

Den nye bestyrelse i den nyoprettede forening KIIP vil den kommende tid arbejde for at hverve nye medlemmer og udbrede foreningens budskaber i Grønland.

Paarnannguaq Mathiassen er fortrøstningsfuld, efter at Inatsisartut tirsdag pålagte Naalakkersuisut i, at udarbejde en national handlingsplan til ordblinde.

Et forskningsprojekt viser, at hvert tredje skolebarn i Sisimiut og dets bygder har mere eller mindre nedsat hørelse. 10 procent af børnene kunne have behov for et høreapparat.

Paarnannguaq Mathiassens datter har aldrig forstået, hvorfor hun bør gå i skole. Et år før hendes afslutning af folkeskolen fandt man ud af, at hun har en høj grad af ordblindhed.

Pissassarfik skal introducere brug af fjerntolkning ved Småtegn til handicaptræffet i november. Årets emne til træffet er fjerntolkning for døve.

21 unge med handicap fra Norge, Danmark og Grønland skal mødes i Sisimiut for at skabe netværk og erfaringsudveksle omkring støtte, hjælpemidler og drøfte seksualitet.

Flere elever med særlige behov og diagnoser har mulighed for at tage en gymnasial uddannelse med vejledning fra specialenheden, der også rådgiver gymnasier og lærere på området.