Nyheder

Mangel på uddannet personale, at være isoleret fra samfundet og at være tvunget til at rejse fra sit hjemland. Det er ikke et særsyn, at familier med handicappede børn må forlade Grønland for at få bedre hjælp.

Det er en helt reel kritik, der er af handicapområdet. Det er ikke godt nok, men det bliver det, og arbejdet er igang, lover Martha Abelsen.

Mennesker med handicap flytter fra Grønland til Danmark, fordi den hjælp og støtte, de modtager i Grønland, er utilstrækkelig.

Institut for Menneskerettigheder peger på udfordringer for personer med handicap i Grønland i ny rapport til FN's Handicapkomité.

Sagen om en dreng med tale-vanskeligheder der ikke kan få den nødvendige hjælp, er ingen undtagelse, lyder meldingen fra Tilioq.

En femårig dreng har haft ti støttepædagoger i tre år. Alle uden uddannelse og dermed uden incitament til at hjælpe drengen med sine taleproblemer. Nu bliver første skoledag højst sandsynligt ikke noget for den lille dreng

Uacceptabel og særdeles kritisabel. Fire ord, der mere end antyder alvoren i en klagesag, hvor en moder måtte vente på hjælp til sit handicappede barn i tre år. Sagen er sendt til Lovudvalget i Inatsisartut, og det sker kun i ganske få tilfælde

Handicaptalsmanden finder det dybt problematisk, at der ikke findes tidsfrister for, hvor lang tid en kommune må tage for at behandle en sag.

Alvorlig kritik i sag om hjælp til barn med handicap

Handicaptalsmand Christina Johnsen finder det dybt problematisk, at der ikke findes fastsatte sagsbehandlingstider i den offentlige forvaltning.